FinnGeDi-tutkimus

Raskaus - Ikkuna naisen terveyteen

Tutkimukseen kutsutaan henkilöitä, jotka ovat osallistuneet FinnGeDi-tutkimukseen eli suomalaiseen raskausdiabetestutkimukseen synnyttäessään vuosien 2009-2012 aikana, ja antoivat tuolloin tutkimusryhmälle luvan ottaa myöhemmin yhteyttä. Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää raskausdiabeteksen sairastaneiden ja verrokkien terveyttä ja hyvinvointia ja niihin vaikuttavia tekijöitä 10–15 vuotta synnytyksen jälkeen.

Miksi tutkitaan raskausdiabeetikoita?

Raskautta on sanottu ikkunaksi naisen terveyteen. Se tarkoittaa sitä, että raskauden vaikutuksesta tiettyjen elinjärjestelmien toiminta muuttuu sikiön hyvinvoinnin varmistamiseksi – esimerkiksi äidin verensokeriarvot kohoavat aina raskauden aikana, jolloin sikiön energiansaanti olisi turvattu myös äidin ravitsemustilan häiriintyessä. Jos äidin oma insuliinituotanto ei riitä normalisoimaan verensokeritasoa, kehittyy raskausdiabetes. Vaikka tila korjaantuukin synnytyksen jälkeen, on raskausdiabetes merkki myöhemmän verensokeritasapainon häiriön ja diabeteksen riskistä.
Jotta voisimme selvittää raskausdiabeteksen pitkäaikaisvaikutuksia, tutkimuslöydökset on tärkeä suhteuttaa normaalin raskauden läpikäyneiden löydöksiin. Tutkimuksen kannalta raskausdiabeetikoiden ja sokeriaineenvaihdunnaltaan terveiden naisten osallistuminen on aivan yhtä tärkeää.

Miksi sinun kannattaa osallistua?

Tutkimuksessa sinulle tehdään yksityiskohtainen terveystarkastus. Saat kirjallisen palautteen niistä tuloksista, joilla on yksilötason lääketieteellistä merkitystä (sokerirasitus, rasva-arvot, ferritiini, kehon rasvapitoisuuden mittaus yms.). Jos tutkimuksessa tulee yllättäen ilmi jotakin jatkotutkimuksia tai hoitoa vaativaa, ohjaamme sinut tarvittaviin tutkimuksiin. Saat runsaasti tietoa omasta terveydestäsi ja ainutlaatuisen tilaisuuden olla osallisena tutkimuksessa, joka tuo uutta tietoa raskauden ja raskausdiabeteksen vaikutuksesta myöhempään terveyteen.